Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

Geriausiųjų pagerbimas

Kovo 8 dieną gimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs 5-8 klasių, I-IVgimn. klasių mokinių, kurie pasiekė ypatingus pasiekimus gimnazijos, miesto, šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose, pagerbimas. Ši šventė tradiciškai buvo skirta  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui.

Gimnazijos administracija padėkos raštus įteikė šiems mokiniams

Kovo 8-osios renginiai

 

Gimnazijos vyresnieji paskatinti mokinių savivaldos pasveikino mūsų merginas bei moteris su gražia Kovo 8-osios švente.

Piligriminė kelionė Vilniuje

Didįjį ketvirtadienį (kovo 28d.), užbaigiant Gavėnią ir pasitinkant šv. Velykas, būrelis gimnazijos mokytojų dalyvavo piligriminėje kelionėje Vilniuje, eidami „Gailestingumo kelią", kuris atskleidžia XX amžiuje šv. Faustinai Kovalskai bei pal. kun. Mykolui Sopočkai perduotą Dievo gailestingumo žinią ir sujungia su ja susijusias Vilniaus miesto vietas bei žmones.

Piligrimus pasitiko ir lydėjo vilnietė Jolanta Stupelytė. Kelionė prasidėjo įstabiomis šv. Mišiomis Šv. Ignoto bažnyčioje. Tai buvo iškilmingos Didžiojo ketvirtadienio chrizmos Mišios, kurias aukojo vysk. Kariuomenės ordinaras Gintaras Grušas. Toliau kelias tęsėsi iki Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyno, kur kitados "1934 m. pirmąjį pusmetį, pasimeldusi Aušros Vartuose, keliskart per savaitę skubėdavo ir sesuo Faustina stebti, kaip tapomas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, bei duoti tolesnių nurodymų." Kita stotelė buvo Aušros Vartų Dievo Motinos šventovė: čia 1935 m. per Atvelykį, baigiant jubiliejinius Pasaulio atpirkimo metus, Gailestingojo Jėzaus paveikslas buvo išstatytas pirmąjį kartą. Po pietų Šventojo Kryžiaus namuose mokytojai aplankė Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią bei netoli esantį šv. Faustinos namelį.

Gailestingiausias Jėzau, kurio savybė yra mūsų gailėtis ir mums atleisti, žiūrėk ne į mūsų nuodėmes, bet į mūsų pasitikėjimą begaliniu Tavo gerumu ir priimk mus į savo gailestingiausios Širdies buveinę, ir neišleisk mūsų iš jos per amžius...

Mokytoja Alma Oksienė, nuotraukos Stasio Skrebio 

Kunigo A. Lipniūno atminimui

Kovo 22 d. 4c klasės mokiniai dalyvavo Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinės mokyklos renginyje. Liturginiu šokiu „Šlovinkim Viešpatį“ pagerbė kunigo A. Lipniūno atminimą.

Mokytoja Gražina Bataitienė

Akcija „Kiekvieną pertrauką išgerk vieną stiklinę vandens"

 

Kovo 22 dieną gimnazijoje vyko akcija „Kiekvieną pertrauką išgerk vieną stiklinę vandens", skirta Pasaulinei vandens dienai pažymėti.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sandra Alejūnienė, nuotraukos mokytojos Vitalijos Babrauskienės

Kovo 20 – Pasaulinė Žemės diena

Kovo 20-oji Žemės diena, pavasario lygiadienis, simbolizuojantis gyvybės atgimimą, primenantis apie trapią Žemės ir gamtos pusiausvyrą. Ši diena išreiškia viso pasaulio žmonių norą išsaugoti tai, kas visiems mums svarbiausia: švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą.

Gimnazijoje iškilmingai minėjome Žemės dieną: gimnazijos prezidentas Martynas Manikas iškėlė Žemės vėliavą, klasių seniūnai  „pasodino“ po simbolinį tulpės žiedą,  8b ir IIIc gimn. kl. atstovai pasveikino visus su Žemės diena.

Visą šį mėnesį vyks renginiai skirti Žemės dienai: įsijungsime į visuotinę akciją „Darom“, vyks II gimn.kl. mokiniams gamtamokslinė konferencija ir 5 kl. mokiniams  viktorina „Gamtos pasaulio labirintuose“.

Sveikindami visus šios gražios šventės proga, kartu norime priminti, jog pavasario lygiadienis – Pasaulinė Žemės diena - mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Tą galime atlikti kiekvienas savo kieme, namų aplinkoje, darbo vietoje. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi. Kiekvieną dieną.

Gamtos mokslų mokytojos: Jolita, Dalia D., Daina, Snieguolė , Neringa. 

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional