Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

Mūsų gimnazijoje vyko Lietuvos nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos ataskaitinė konferencija

Balandžio 22 dieną  pas mus atvyko beveik visų Lietuvos katalikiškų mokyklų ir kitų įstaigų vadovai, pavaduotojai sielovadai į NKMA  ataskaitinę konferenciją. Gimnazijos koplytėlėje šv. Mišias koncelebravo Kazimiero Paltaroko gimnazijos kapelionas Tomas Paliukėnas, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos padėjėjas sielovadai Miroslav Dovka ir Kretingos pranciškonų gimnazijos padėjėjas sielovadai Tomas Žymantas OFM. Kapelionas Tomas Paliukėnas kalbėjo: „Džiugu matyti jūsų šypsenas, kad susirinkę galime skelbti savo žodį bendruomenėse. Mokytojo ir kunigo  tarnystės yra labai panašios. Meilės nuolankumu, atsidavimu turime pasižymėti mokytojai, vadovai, kunigai. Šv. Mišiose turime pasisemti dvasios dovanų. Telaimina Jus Dievas savo Viešpaties meile, tebūna bendrystės, tarpusavio bendrystės, tarpusavio meilės diena.“

Į salę susirinkusius konferencijos dalyvius Gospelų dainomis pasveikino gimnazijos choras, „Dainų dainelės“ laureatai Rugilė Garbaliauskaitė ir Gabrielius Melaika atliko dainą „Lek gervelė“, trijų respublikinių  dainų švenčių dalyviai „Spindulėlio“ šokėjai sužavėjo tautiniu šokiu (baletmeisterė Zita Rimkuvienė, vadovės: Gražina Bataitienė, Onutė Meškauskienė ir Vilma Palepšienė). Sveikino Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas, miesto Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Eugenijus Kuchalskis skaitė pranešimą ,,Švietimo pertvarka Panevėžyje“. Atvyko pasveikinti  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Algirdas Navickas. Krekenavos bazilikos klebonas, kunigas, dr. Gediminas Jankūnas kalbėjo tema „Katalikiško ugdymo svarba mokinio vertybių formavime“. Direktorė Gražina Gailiūnienė apžvelgė mūsų gimnazijos veiklą, viziją, misiją, prioritetus. Tikybos mokytoja s. Vitalija Federavičiūtė papasakojo apie gimnazijos bendruomenės krikščionišką veiklą, moksleivių auklėjimą. Per pertrauką svečiai susipažino su mūsų gimnazija. Antroje konferencijos dalyje NKMA pirmininkas Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius Virgilijus Saulius skaitė pranešimą „Asociacijos veiklos ir finansinė ataskaita. Kitų metų veiklos ir biudžeto planavimas“. Po to vyko NKMA pirmininko rinkimai.

Mokytoja Regina Stumbrienė, Stasio Skrebio nuotraukose NKMA ataskaitinės konferencijos akimirkos.

Maironiečiai Jurgines atšventė Telšiuose – 2016 metų Lietuvos kultūros sostinėje

Balandžio 23 dieną Telšiuose-  mieste ant septynių kalvų- susibūrė visos Lietuvos maironiečiai švęsti Jurginių. Dalyvavome šv. Mišiose šv. Antano Paduviečio katedroje. Šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir Telšių katedros klebonas prelatas Juozas Šiužys.  Vyskupas Jonas Kauneckas pasveikino maironiečius ir papasakojo apie šv. Jurgį, žemaičių krašto istoriją. Išgirdome Telšių mero, kitų rajono atsakingų darbuotojų, Lietuvos Maironiečių draugijos pirmininko Eugenijaus Urbono sveikinimų  žodžius. Po šv. Mišių visi Lietuvos maironiečiai ir jų vadovai iškilminga eisena žygiavome į Telšių amfiteatrą, kur poezijos konkurso ,,Pavasario balsai“ laureatams ir dalyviams buvo įteikti apdovanojimai, vyko šventinis koncertas. Nors oras labai nelepino (buvo ir sniego, lietaus), bet aplankėme Žemaičių muziejų „Alka“, po to visi kartu nuvykome į Žemaitijos kaimo ekspoziciją. Susidraugavome su poniais, grožėjomės senoviniais Žemaitijos krašto pastatais, supomės, klausėmės kapelos muzikos garsų. Žemaičiai mus skaniai pavaišino. Prašvito ir saulutė. Atsisveikinę su svetingais telšiškiais, dar aplankėme Varnių vyskupystės muziejų (tame pastate šimtą metų veikė kunigų seminarija, mokėsi būsimieji vyskupai Motiejus Valančius, Antanas Baranauskas ir kiti žymūs žmonės), apžiūrėjome Varnių katedrą.

Maironietės Ainė Lašaitytė ir Benita Bliuvaitė

Gimnazijos mokinių darbų paroda „LAIKO RATAS“PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS

mokinių darbų

PARODA

Laiko ratas

2016 balandis
(gimnazijos skaitykloje) 


Mokytoja R. Ambrazevičienė
 

 


MOKINIŲ VIDEO DARBŲ IR REKLAMINIŲ KLIPŲ KONKURSO „ATRASK GAILESTINGUMĄ“ BAIGIAMAJAME RENGINYJE

Balandžio 16 dieną, šeštadienį, mes - Viltė Bijanskytė, Vaida Kielaitė, tikybos mokytoja Jurgita Šadauskienė bei aš, Justina Cicilionytė - važiavome į Kauno Pažaislio vienuolyne rengiamą baigiamąjį Gailestingumo metų proga kurtų vaizdo klipų aptarimą. Renginys prasidėjo su kino režisierės Marijos Stonytės visų video aptarimu bei vertinimu, patarimais, kaip kurti klipą. Vėliau apdovanoti dalyviai bei nugalėtojai turėjo progą pasiklausyti ten gyvenančios vienuolės pasakojimų apie vienuolyną bei pasivaikščioti.  Dėkojame tikybos mokytojai Jurgitai už paskatinimą dalyvauti konkurse ir kelionės organizavimą.

Justina Cicilionytė Igb 

„Protų kovos 2016” - aštuntokų ir devintokų turnyrai

Balandžio 21 dieną gimnazijoje vyko konkursas „Protų kovos 2016” - aštuntokų ir devintokų turnyrai. Mokiniai drąsiai priėmė jiems mestą iššūkį ir pademonstravo savo įvairiose mokslo srityse turimas žinias. Po įnirtingos, nemažo išmanymo reikalaujančios kovos paaiškėjo nugalėtojai. Jais tapo:

8 klasių turnyras:

I-oji vieta – Gabija Gurskaitė 8A
II-oji vieta – Greta Masiliūnaitė 8A
III-ioji vieta – Beatričė Malinauskaitė 8C
IV-oji vieta – Kristupas Paškevičius 8B

9 klasių turnyras:

I-oji vieta – Kamilė Jasnauskaitė Ia
II-oji vieta – Iva Cimbalaitė Id
III-ioji vieta – Justina Cicilionytė Ib
IV-oji vieta – Vakaris Apvinis Ia

Sveikiname ir linkime toliau siekti puikių rezultatų!

Mokinių parlamentas

Sveikiname Matą Vasiliauską!!!

Balandžio 22-24 dienomis vykusiame Lietuvos Respublikos jaunių 14 m. ir jaunučių l. teniso čempionate Matas vienetuose iškovojo II-ą vietą, o dvejetuose I-ą vietą.

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional