Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS  BIBLIOTEKOS-SKAITYKLOS TAISYKLĖS

1. BENDROJI DALIS

Bibliotekos fondai yra mokyklos  turtas, kuriuo gali naudotis visi jos moksleiviai, mokytojai ir kiti darbuotojai.

Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal bibliotekos mokamų paslaugų sąrašą, kurį sudaro ir tvirtina Kultūros ministerija.

Naudotis interneto tinklo informacija gali visi mokiniai, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su saugaus darbo, dirbant kompiuteriu, taisyklėmis.

Nemokantiems savarankiškai susirasti reikalingos informacijos, padeda skaityklos darbuotoja.

Pirmumo teise suteikiama vieta darbui prie kompiuterio mokiniui, kuris ruošiasi pamokai.

Interneto paslaugos nemokamos.

Skaitytojai, pažeidę „Naudojimosi internetu taisykles", netenka teisės naudotis šiomis paslaugomis.

2. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

Moksleiviai, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.

Registracija bibliotekoje vykdoma pagal gimnazijos patvirtintą mokinių sąrašą.

Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyk1ėmis ir įsipareigoja jas vykdyti.

Bibliotekos lankytojas - kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą iš bibliotekos pasiskolintą dokumentą, pratęsti jo grąžinimo terminą, gauti informaciją, aplankyti parodą, dalyvauti bibliotekos organizuotame renginyje ir pan.).

3. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

Skaitytojai ir lankytojai  aptarnaujami abonemente ir skaitykloje.

Skaitytojas į namus ga1i gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui ( mokomoji literatūra gali būti laikoma ilgiau).

Reti ir vertingi informaciniai leidiniai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje.

Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais  terminas  gali būti pratęstas, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai.

4. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

Skaitytojas turi teisę:

 • gauti iš bibliotekos fondo spaudinius  laikinam naudojimuisi į namus arba skaitykloje;
 • gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;
 • pateikti užklausą žodžiu, raštu;
 • lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;
 • prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą;
 • rinktis informaciją internete;
 • naudotis mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis ir programomis;
 • įsirašyti informaciją į laikmeną ;
 • atsispausdinti reikiamą tekstą;
 • naudotis kopijavimo aparatu;
 • naudotis skeneriu;
 • naudotis ausinėmis garsinei informacijai klausytis.

 Skaitytojas privalo:

 • saugoti bibliotekos knygas, negadinti bibliotekos inventoriaus;
 • neišnešti spaudinių  iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai neįrašyti į elektroninį skaitytojo formuliarą ar kitą  dokumentą; 
 • skaityklos  atviruose fonduose esančiais informaciniais spaudiniais ir kitais dokumentais naudotis tik vietoje. Išsinešti juos į namus galima tik leidus skaityklos darbuotojui;
 • nustatytu laiku grąžinti paimtas knygas  arba pratęsti naudojimosi jomis terminą;
 • nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos;
 • kuprines ir krepšius palikti tam skirtoje vietoje;
 • bibliotekos ir skaityklos patalpose laikytis tylos ir netrukdyti kitiems;
 • gerbti viešąją kalbą. Ji turi būti be keiksmažodžių ir žargonų;
 • prisiimti atsakomybę už jam mokymuisi skirtų priemonių saugojimą ( kompiuteriai, darbo stalai, mokomosios kompiuterinės priemonės, knygos ir t.t.)
 • laikytis naudojimosi internetu taisyklių;
 • laikytis saugaus darbo taisyklių.

 Skaitytojo atsakomybė:

 • praradęs ar nepataisomai sugadinęs knygą  skaitytojas privalo ją pakeisti tokia pat arba bibliotekos pripažinta lygiaverte, arba atlyginti dviguba kaina;
 • baigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis  priva1o atsiskaityti su biblioteka; 
 • tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka taisyklių pažeidimus, skaitytojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį, ga1i būti informuotas klasės auklėtojas,  tėvai ar globėjai;
 • bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles,  terminuotam ar visam laikui gali būti atimta  teisė naudotis     biblioteka.

Skaitytojams draudžiama:

 • naršyti interneto puslapiuose, propaguojančiuose tautinę, rasinę, religinę nesantaiką, smurtą, pornografiją;
 • įrašyti savo bylas (failus) į kompiuterio kietąjį diską;
 • instaliuoti atsisiųstą programinę įrangą;
 • naudotis kompiuteriniais žaidimais;
 • sugedus kompiuteriui, savavališkai jį taisyti;
 • savavališkai keisti darbo vietą.

5. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS

Biblioteka ir skaitykla privalo:

 • padėti skaitytojui susirasti reikalingą spaudinį;
 • padėti susirasti reikiamą informaciją informaciniuose leidiniuose;
 • pamokyti, kaip naudotis enciklopedijomis, žinynais, žodynais;
 • lankytojui pageidaujant, kopijuoti reikiamą informaciją iš informacinių leidinių;
 • teikti konsultacijas, iškilus nesklandumams dirbant kompiuteriu

 

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Straipsnių archyvasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional