Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

Susitikimas su VDU teologijos fakulteto dekanu dr. Benu Ulevičiumi

Gruodžio 5d. tikybos pamokų metu mūsų gimnazijoje svečiavosi Vytauto Didžiojo Universiteto, teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius. Susitikimo metu dekanas remdamasis savo gyvenimo istorija kvietė rasti laisvą minutę sau, kad pabėgtume nuo buities ir valandėlę įsiklausytume į tikrąsias mintis.

IIIb gimnazijos klasės mokinės Ž. Margenytė ir V. Matulevičiūtė

Stebuklo belaukiant...

Adventas, tai laukimo metas, kurį sudaro keturios savaitės iki Jėzaus Kristaus gimimo šventės.  Kiekvienas krikščionis yra kviečiamas su viltimi ir santūrumu laukti šios džiugiosios šventės. Tad gruodžio 1 d. Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytojai dalyvavo susikaupimo dienoje Truskavoje, kurią dvasiškai palydėjo kun. Rimantas Kaunietis.

Kapelionas kun. Tomas Paliukėnas  

Nori gyventi geriau? Pabusk

Tikriausiai šiandien pabudai, kaip visada, neišsimiegojęs, šokai iš lovos, ir vos nepavirtai i „įspūdingo“ grožio ledo skulptūrą? Gal tavo mėgstamas megztinis, kurį planavai apsivilkti, neišdžiūvo, o paskubomis, ieškodamas kito, suknisai viso savaitgalio darbą – kruopščiai sutvarkytą spintą? Gal nesibaigianti sloga tau vėl neleido užuosti rytinės kavos aromato? Gal autobusas vėlavo dvi minutes? Gal kišenėje neradai ausinukų? Gal tik išvydus gimnaziją, prisiminei, kad šiandien kontrolinis? „Neeee“, – šaukia tavo vidinis balsas. Tragedija, nors imk ir verk. Ir taip prasideda diena. Daug dienų, daug savaičių, daug mėnesių... 

Skaityti daugiau...

Rekolekcijos – seminaras „Dosnus žmogus praturtinamas. Prasmingiau duoti, negu gauti" (Pat.11,25a, Apd 20, 35)

Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite.  Mt, 7, 12

„Mums labiausiai reikia pagarbos vienų kitiems. Aš nesakau - meilės, nes meilė be pagarbos- tuščias žodis. Pagarba- tai pirmasis ir tikrasis meilės ženklas.“

Kardinolas Vincentas Sladkevičius

Gruodžio 1 dieną gimnazijos mokytojai dalyvavo rekolekcijose – seminare „Dosnus žmogus praturtinamas. Prasmingiau duoti, negu gauti“ (Pat.11,25a, Apd 20, 35) Truskavoje. Rimantas Kaunietis ir kun., gimnazijos kapelionas Tomas kalbėjo su mokytojais apie tikėjimą, pasitikėjimą Viešpačiu. „Dievui nėra negalimų dalykų, Leiskite Dievui eiti kartu, įgyvendinti jo planus. Apgaubkime vieni kitus meile. Blogį įveikime gerumu. (Blogis – tai gėrio trūkumas)“,- kalbėjo kunigas R. Kaunietis.

Mokytoja Regina Stumbrienė


Draugystės ikona

Lapkričio 16-osios popietę gera buvo praleisti „Šaltinio" progimnazijos šaunių ir smalsių penktokų būryje. Su vaikais kalbėjomės apie draugystę ir kartu gaminome draugystės ikoną. Dėkoju tikybos mokytojai Getai Pečiulienei už kvietimą ir galimybę dalintis gerąja patirtimi.

Tikybos mokytoja Jurgita Šadauskienė  

Kaip mylėti, kad nemylėtume kaip idiotai?

Meilė – plati sąvoka, ji provokuoja milijardus apibrėžimų. Ar tai draugystė, jausmas, aistra, lytiškumas, seksualinis apetitas, kontempliacija..? Šio reiškinio problematika kamuoja visus tuos, kurie protauja, tačiau ypatingai paauglius ir jaunimą. Juk meilę, kaip ir daugumą kitų dalykų, reikia pažinti, o pažinus – tiesiog mylėti.

Kaip mylėti, kad nemylėtume kaip idiotai? – štai kitas aktualus klausimas, kuris šiandien virto atviru pokalbiu Kazimiero Paltaroko gimnazijos dešimtų klasių moksleiviams. Šis susitikimas buvo vienas iš evangelizacinės savaitės „Irkis į gilumą”, kurią organizavo tikybos mokytojų metodinė grupė, renginių. Į jį buvo pakviestas edukologas, knygų jaunimui autorius Ričardas Pagojus. Jis ir bandė supažindinti gimnazistus su meile bei svarbiais lytiškumo klausimais. Nuoširdžiai jam dėkojame.

Štai keletas renginy dalyvavusių moksleivių atsiliepimų:

Susitikimas su knygos „Meilės pamokos. Kad nemylėtume kaip idiotai" autoriumi Ričardu Pagojumi man patiko. Į meilę pažiūrėjau iš kitos pusės: sužinojau, kad ji reiškia ne vien tik jausmus, bet ir pažinimą, elgesį (veiksmus). Pritariu R.Pagojaus nuomonei, kad meilė iš pirmo žvilgsnio nėra įmanoma, reikia žmogų pažinti, draugauti, įvertinti jo teigiamas ir neigiamas savybes. Meilėje svarbiausia ne aistra, o darnūs tarpusavio santykiai, atsakomybės pajutimas. Patiko, kad autorius turėjo humoro jausmą, kalbėjo įtraukiančiai, pamokančiai. Manau, kad meilės tema yra tikrai aktuali jaunimui (Rusnė Šipelytė, IIgc)

Taigi šiandien po R.Pagojaus kalbėjimo supratau, jog meilė - tai pažinimas, jausmas, elgesys, valios pastangos. Meilę reikia ne tik jausti, bet ir ją suprasti, pažinti. Nesvarbu, apie kokį meilės objektą kalbame – žmogų, Dievą ar tėvynę. Jei mylime, norime sužinoti daugiau. Meilė  kaip elgesys. Tai valios pastangos. Mokėjimas kitą  asmenį  padaryti laimingą  nesitikint jokio atlygio. Labai patiko žodžiai iš Jono Evangelijos „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą". (Miglė Ezerskyte, IIgc)

Meilė ne vien jausmas, bet ir pažinimas, elgesys, valios pastangos. Santykis grindžiamas jausmais labai trapus. Kaip nebūtų keista, atstumas mums padeda suartėti. Mokomės mylėti stebėdami tėvų santykius. Taip pat sužinojau, kad neegzistuoja meilė iš pirmo žvilgsnio, kad meilė negali išspręsti problemų, kad visi žmonės turi trūkumų, gali klysti. (Norvilė Baublytė, IIgc) 

Tikybos mokytoja Alma Oksienė, nuotraukos Stasio Skrebio

Katalikiškų mokyklų festivalyje

Rugsėjo 7d., ketvirtadienį, mūsų mokyklos mokiniai vyko į Lietuvos katalikiškųjų mokyklų festivalį Šiluvoje „Per kryžių į žvaigždes“. 3 kilometrus iki Šiluvos miestelio, pasipuošę vienodos spalvos kepuraitėmis, nešini gimnazijos vėliavą, įveikę pėsčiomis, dalyvavome šv. Mišiose, lankėmės mugėje, turėjome teminius susitikimus pagal amžiaus grupes bei bendruomeniškus santykius tvirtinome bendroje agapėje. Festivalį užbaigėme giesme. Dėkojame mokytojams už suteiktą galimybę dalyvauti festivalyje.

Justina Cicilionytė IIIgb, nuotraukos Stasio Skrebio 

Biblinėje stovykloje „Leisk savo tautai išeiti“

Kas nutinka, kai vasaros pradžioje mokiniai atsisveikina su savo mokytojais ir uždaro mokyklos duris? Taip! Tuomet prasideda pačios šauniausios atostogos...

Kaip gi jos prasidėjo Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos pradinukams? Nuotykingai, nes dauguma vaikų ruošėsi pirmajai savo gyvenime stovyklai. Biblinė stovykla, kuri vadinosi „Leisk savo tautai išeiti“, būsimiesiems stovyklautojams kėlė didelį smalsumą. „Ką ten veiksim?“ – pagalvojo ne vienas mokinukas? Veiklos buvo daug, svarbiausia – skirtingos, nebuvo laiko nė kada nusižiovauti.

Taigi, šių metų birželio 12 – 16 dienomis, Paliūniškio „Vaikystės  šilelio“ stovyklavietėje vyko jau ketvirtoji biblinė stovykla. Ją organizavo  K. Paltaroko gimnazijos mokytojos: s. Vitalija Fedaravičiūtė, Rita Ratkevičiūtė ir Alma Oksienė. Bendrystei pakviesti „Vilties“ progimnazijos mokiniai  su mokytoja Lidija Petruliene. Talkino K. Paltaroko gimnazijos bei Pasvalio P. Vileišio gimnazijos gimnazistai, kurie puikiai atliko savanorių darbą. Tikra „tarptautinė“ komanda, kurioje vyravo darna ir bendras gėrio siekis.

Skaityti daugiau...

Tikybos mokytojų kūrybinė stovykla

Birželio 15-16 dienomis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos namuose vyko Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų kūrybinė stovykla. Tema- Šv. Rašto panaudojimas, žinios perteikimas įvairiose amžiaus grupėse. Stovykloje mokytojai dalinosi savo pavykusiomis pamokomis, įvairiomis kūrybinėmis užduotimis bei estafetėmis. Džiugu, kad buvo net 15 pranešėjų, kurie savo patirtimi ir kūrybinėmis idėjomis praturtino kitus mokytojus. Naujus mokslo metus galėsime pradėti kupini naujų idėjų.

Tikybos mokytoja J. Šadauskienė

Devintinių procesijoje

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė dalyvavo Devintinių procesijoje.

Nuotraukos Stasio Skrebio 

Pažink Šventąjį raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai 2017

Gegužės 23 d. mūsų gimnazijos: 7c ir II gd klasės mokiniai dalyvavo konkurso „Pažink Šventąjį raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai 2017" baigiamajame renginyje Vilniuje, kuris vyko Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre ir buvo apdovanoti Lietuvos Katechetikos centro nominacija už teatrališkumą. Po apdovanojimų žiūrėjome spektaklį Kazio Binkio „Atžalynas".

Tikybos mokytojos Alma Oksienė ir Vitalija Fedaravičiūtė, nuotraukos Stasio Skrebio 

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Straipsnių archyvasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional