Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

VGTU klasė 2015-2016

Nacionalinis moksleivių čempionatas – „Makaronų tiltai 2016“

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VGTU) kviečia išbandyti jėgas nacionaliniame statybos iš makaronų čempionate „Makaronų tiltai 2016“. Suburkite 4 moksleivių komandąkartu su mokytoju, pasitelkite žinias bei fantaziją ir sukurkite tokį tiltą, kuris atlaikys kuo didesnį svorį. Lietuvos rekordas – 251 kg. Galbūt Jūsų komanda pagerins šį rezultatą!

Lietuvos čempionato „Makaronų tiltai 2016“ etapai:

  1. „Makaronų tiltai 2016“ moksleivių atrankos etapai Vilniuje, Utenoje, Molėtuose, Kėdainiuose, Kretingoje, Panevėžyje ir Alytuje.
  2. „Makaronų tiltai 2016“ moksleivių finalas vyks VGTU, Saulėtekio rūmai, 03 aud., Saulėtekio al. 11, Vilnius, balandžio 6 d.
  3. „Makaronų tiltai 2016“ didysis finalas vyks VGTU, Saulėtekio rūmai, 03 aud., Saulėtekio al. 11, Vilnius, balandžio 27 d.

Moksleivių atrankos etapo Vilniuje 1–3 vietos laimėtojai bei kitų moksleivių atrankos etapų 1-osios vietos laimėtojai įgyja teisę varžytis Lietuvos čempionato „Makaronų tiltai 2016“ moksleivių finale. Moksleivių finalo 1–3 vietų nugalėtojų komandos įgyja teisę dalyvauti didžiajame „Makaronų tiltai 2016“ finale.

2016 m. kovo 7 d., 14 val.– moksleivių atrankos etapas Panevėžyje, Kazimiero Paltaroko gimnazijoje, Vysk. K. Paltaroko g. 18.

Moksleivių komandų registracija į atrankos etapą – ne vėliau kaip iki kovo 3 dienos.

 „Makaronų tiltai 2016“ moksleivių atrankos etapų taisyklės.

 „Makaronų tiltai 2016“ moksleivių finalo taisyklės.

VGTU klasė atliko fizikos laboratorinius bandymus Vilniaus Gedimino Technikos universitete

   

Lapkričio 25 dieną Kazimiero Paltaroko gimnazijos VGTU klasės mokiniai su šios programos koordinatore Rimute Kazakevičiene ir fizikos mokytoja Dalia Dambrauskiene buvo išvykę į VGTU, kur mokiniai, suskirstyti  į grupeles, atliko fizikos laboratorinius darbus, susipažino su chemijos laboratorinių darbų technika ir dalyvavo matematikos paskaitoje – pamokoje „Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymas ir skaičiavimas“.

VGTU klasės bandymai aplinkos apsaugos instituto laboratorijoje


Mūsų gimnazijos VGTU klasė atliko bandymus VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto ir Aplinkos apsaugos instituto mobiliojoje laboratorijoje.

Mūsų gimnazijoje yra VGTU klasė.  Lapkričio 20 dieną  į mūsų gimnaziją atvyko VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto ir Aplinkos apsaugos instituto mobilioji laboratorija.  Gimnazistai dirbo grupėmis. API  tyrėjas Mantas Zemberis gimnazijos VGTU grupės gimnazistams parodė, paaiškino, kas tai yra mobili laboratorija, kaip ji veikia ir kartu atliko bandymus. Nustatė vėjo greitį, oro drėgnumą, temperatūrą, ozono  ir kietųjų dalelių kiekį. Džiugu, kad prie mūsų gimnazijos yra  žemas užterštumo indeksas. (Juk čia nėra transporto magistralių, gamyklų, tuo metu nerūko dūmai iš individualių namų kaminų). Norint, kad duomenys būtų tikslūs, oro užterštumą reikia matuoti aštuonias valandas. Jei lyja lietus, jis nuplauna dalį teršalų. Kol viena grupelė matavo oro užterštumo lygį, kita elektromagnetiniu matuokliu matavo mobiliųjų telefonų elektromagnetinį lauką budėjimo metu ir skambinant. VGTU Aplinkos apsaugos katedros tyrėjas Vitalij Polodinskij pirmiausia papasakojo apie elektromagnetinį lauką (natūralų - gamtos ir dirbtinį: skleidžiamą televizorių, kompiuterių, planšetinių kompiuterių, mobiliųjų telefonų, mikrobangų krosnelių). Gimnazistai buvo teisingos nuomonės, jog labiausiai kenkia žmogaus sveikatai mobilieji telefonai. Jie tuo įsitikino patys, atlikę bandymus. Vadovaujant tyrėjui, nustatė savo mobiliųjų telefonų elektromagnetinio lauko tankį budėjimo režime ir skambinant. Didelė dalis (ypač išmaniųjų) telefonų viršijo elektromagnetinio lauko normą (10 μw/ cm2). Moksleiviai sužinojo, jog mobiliuoju telefonu galima kalbėti tik 2-3 minutes. Ryšio sujungimo metu telefoną reikia laikyti toliau nuo ausies, naudoti laisvų lankų įrangą, saugoti telefono ekraną, kad neįskiltų. O kuo daugiau programėlių yra telefone, tuo jis kenksmingesnis sveikatai.

Kai visi gimnazistai atliko abu bandymus, jie kartu su tyrėjais ir šios programos koordinatore - gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rimute Kazakevičiene susirinko į klasę aptarimui. Tyrėjai - grupių vadovai ir VGTU grupės gimnazistai Justina Cicilionytė ir Mikas Palujanskas pristatė atliktus bandymus ir jų rezultatus.

Regina Stumbrienė

2015-2016 mokslo metai

Pirmoji mokslo metų išvyka į  universitetą 2015-09-23.  VGTU klasės mokiniai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po universitetą, išklausė paskaitą apie VGTU išskirtinumą ir studijų galimybes, aplankė keletą laboratorijų. Gimnazijos direktorė, pavaduotoja ugdymui ir mokytojai  dalyvavo dalykiniame pasitarime su universiteto dėstytojais. Buvo sudarytas VGTU klasės veiklos planas.

Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas dėl VGTU klasės įsteigimo.

2015-05-12 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos.

Įsteigta VGTU klasė gimnazijoje

Pagal 2015 m. gegužės 12 d. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tarp Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje įsteigta VGTU klasė. Mokytis šioje klasėje gali pageidauti būsimųjų I gimnazijos klasių mokiniai. Mūsų gimnazijoje tiksliųjų ir gamtos mokslų žinias šioje klasėje pasiryžo gilinti   24 I gimnazijos klasių mokiniai.

VGTU klasės misija – ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, konkurencingą, mokslui ir naujausioms technologijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę.

 VGTU klasių mokiniams suteikiama galimybė:

  • klausytis universiteto dėstytojų paskaitų matematikos, ekonomikos, chemijos, fizikos, braižybos, informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų temomis;
  • atlikti praktinius ir laboratorinius darbus VGTU fizikos, chemijos laboratorijose, inžinerinės grafikos bei informacinių sistemų katedrų auditorijose;
  • supažindinti su universitete vykdomomis studijomis, įdomesniais moksliniais tyrimais;
  • rengti projektus bendradarbiaujant su studentais ir dėstytojais, juos pristatyti universitete rengiamose studentų  mokslinėse konferencijose;
  • naudotis VGTU mokymo baze, laboratorijomis ir jų įranga;
  • susipažinti su studijų programomis, mokymosi procesu ir galimybėmis VGTU universitete;
  • sužinoti naujausią informaciją apie bendrojo priėmimo sąlygas ir tvarką.

Mokslo metų pabaigoje mokiniams įteikiami pažymėjimai, liudijantys apie Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytas žinias.

Kviečiu būsimuosius I gimn. klasių mokinius, kurie nori giliau pažinti matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų dėstomus dalykus, išbandyti juos praktiškai,  įsitraukti į VGTU klasės veiklą.

Didžiausias profesinio tobulėjimo ir profesinės karjeros perspektyvos yra matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų srityse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Kazakevičienė

Motyvacinis laiškas Atsisiųsti...

VGTU klasės veiklos planas 2015–2016 m. m. Atsisiųsti...

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Straipsnių archyvasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional